Risk Degerlendirmesi

İş Güvenliği Uzmanı

Risk Degerlendirmesi

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır.

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.


  • Daha Detaylı bilgi için ;
  • Risk Değerlendirmesi Hizmetleri hakkında 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hakkında GÖZEK OSGB'den bilgi alabilirsiniz.