OSGB ( ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ )

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek için kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri(işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı,diğer sağlık personeli)bulunur.

OSGB'nin yükümlülükleri nelerdir?

Ortak sağlık güvenlik birimi;

a)İşçilerin sağlık gözetimi

b)Çalışma ortamının gözetimi

c)Eğitim,danışmanlık ve bilgilendirme

d)İlk yardım ve acil müdahale

e)Kayıt ve istatistik

Görevleri başta olmak üzere,sağlık ve güvenlik konusunda bir çok görevi yerine getirmekle yükümlüdür.NEDEN GÖZEK OSGB?

• Gözek Osgb tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin yapmış olduğu çalışmalar proje kordinatörleri tarafından denetlenmektedir.Böylece verilen hizmetin kalitesinin artması sağlanır.

• Gözek OSGB sadece firmanızda eksiklikleri tespit etmeyecek, bu eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda öneriler getirecektir.

• Hizmet verilen tüm firmalarınızda tek formatta düzenlenen raporlamalar işletmenizin takibini kolaylaştıracaktır.

• Sunmuş olduğu web tabanlı yazılımlar ile firmanız için hazırlanan dokümanlar koordinatörler tarafından sürekli takip edilir.

• Bakanlık ile ilgili tüm yasal prosedürler Gözek Osgb tarafından takip edilip, firmanıza raporlama yapılmaktadır.