OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)’nin İş Güvenliği Açısından Önemi

 

 

 

Güvenlik, işyerlerinde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında yer almaktadır. Özellikle tehlike sınıfına giren işyerleri ve işletmeler, işçi sağlığı ve güvenliği için gereken önlemleri almak zorundadırlar. Henüz yakın tarihte yaşamış olduğumuz Soma maden faciası, iş güvenliği ve sağlığının ne derece önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Ne yazık ki ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yeteri kadar somut adım atılamamaktadır. Yasal düzenlemelerle resmileşen iş güvenliği ve sağlığı, hâlâ tam olarak uygulanamamaktadır. Bu konuda işletme ve işyeri yetkililerinin yeteri kadar özverili olması gerekmektedir. İşyeri ve işletme yetkilileri, bu konuda gereken adımları atmak zorundadırlar. İnsan sağlığı ve canı, her şeyden daha önemlidir ve bunu göstermek için işyeri ve işletme yetkililerinin gereken çalışmaları yapmaları zorunludur.

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili en çok öne çıkan kavramlardan birisi de Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), işletme ve firmaların işini kolaylaştıran bir oluşumdur. İşyerlerinde bulundurulması zorunlu olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, Ortak Sağlık Güvelik Birimi tarafından sağlanabilir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), işletme ve firmalara doğrudan ya da yarı doğrudan hizmet verme durumundadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin en önemli görevlerinden birisi, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında gereken eğitimleri vermektir. İlk yardım eğitimi, her zaman olduğu gibi bu eğitimlerin de başında gelmektedir. İnsanların hayatı, bazen ilk yardım müdahalesi sonucunda kurtarılabilmektedir. Bu da ilk yardımın insan canı ve sağlığı açısından ne derece önemli olduğunu kanıtlar niteliktedir. OSGB, bu konuda gereken eğitimleri vermekle ve kontrol etmekle yükümlüdür. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından verilen bu eğitimler, belli bir kalite standardına sahiptir. Günümüz koşullarında tüm hususları göz önüne alarak yapılacak çalışmalar, iş güvenliği ve sağlığı için son derece önem arz etmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), firmalar tarafından yapılması gereken iş güvenliği ve sağlığı çalışmalarını tek bir çatı altında sağlamaktadır. Firmalar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak adlandırılan danışman firmalardan bu konuda gereken desteği alabilirler. Bu da işyeri ve işletmelerin yükünü ciddi oranda hafifletecektir. İşlerin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) adı altında yürütülmesi, kontrol ve analizin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından önemlidir. Soma maden faciasında bir kez daha gördük ki işçi güvenliği, her şeyden daha önemlidir. En ufak bir hata bile, çok sayıda işçinin yaşamına ya da sağlığına mâl olabilmektedir. İş güvenliği ve sağlığı konusunda bundan sonra daha somut ve daha ciddi adımlar atılacağı da beklenmektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, artık daha özverili ve daha iyi bir şekilde çalışmak durumundadırlar. Bu durum, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin (OSGB) gelişimine, işçilerin daha iyi ortamlarda çalışabilmelerine ve işletmelerin daha fazla yükümlülükten arınmalarına vesile olmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), ilk olarak işçilerle ilgili gerekli izlenimlerde bulunmak zorundadır. İşletmede çalışan işçilerin bu işe uygun olup olmadıkları, yapılacak birkaç analiz sonucunda ortaya çıkarılabilir. İşçilerin hangi tür işlerde çalıştırılıp çalıştıramayacağı da yine Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından yapılacak analizler sonucunda ortaya çıkacaktır. Yapılan analizler, herkes tarafından büyük önem taşımaktadır. İlgili bakanlık tarafından da incelenip denetlenebilecek olan bu analizler, resmi belge niteliği taşımaktadır. Özellikle işyeri yetkilileri, bu analizlere göre planlama yapmak durumunda kalabilirler. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin amaçlarından bir diğeri de gelece dair planlama hazırlamaktır. İşyeri sahipleri ve yetkilileri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından hazırlanan program ve planlamalara bağlı kalarak iş güvenliği ve sağlığı hakkında daha iyi adımlar atabilirler. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), aynı zamanda işyeri hekimliği eğitimi de sağlayabilir. İşyerinde çalışacak olan hekimler, işyeri hekimliği eğitimi sayesinde işlerinde daha fazla başarı elde edebilirler. Hekimlere verilmesi gereken bir diğer eğitim de ilk yardım eğitimidir. İlk yardım eğitimi hekimlerin yanı sıra çalışanlara da verilebilir.